February 2023

TOUPEE CORP IMPORT & EXPORT CO., LTD TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG: Nam, Nữ từ 18 - 40 tuổi, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, gắn bó lâu dài với công việc. TỔNG THU NHẬP: 6.000.000 - 12.000.000 Thời